Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

PLANET EARTH - ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ (1)

THE WESTERN WORLD THROWS AWAY ONE THIRD OF FOOD PURCHASED.
Η ΔΥΣΗ ΠΕΤΑ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΙ.