Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

DESERTIFICATION - ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ

June 17 WORLD DAY TO COMBAT DESERTIFICATION This year, the Day's slogan is "Enhancing soils anywhere enhances life everywhere" The year 2010 is the International Year dedicated to Biodiversity.

17 Ιουνίου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ Φέτος το σύνθημα είναι "εμπλουτίζοντας το έδαφος σ' έναν τόπο εμπλουτίζουμε τη ζωή παντού". Το 2010 είναι έτος παγκοσμίως αφιερωμένο στη Βιοποικιλότητα.